Hỗ trợ trực tuyến

Văn hóa công ty

Với nền tảng cốt lõi là con người, chúng tôi chú trọng phát triển văn hóa sáng tạo lành mạnh và khuyến khích sự tiên phong đổi mới để cùng nhau gặt hái thành công.

01. Văn hóa

Chúng tôi hiểu rằng con người là tài sản quan trọng nhất và là những đại sứ giúp lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp trong cộng đồng. Vì thế, ở 4Cdecor, xây dựng một môi trường làm việc lí tưởng luôn là mục tiêu chúng tôi không ngừng hoàn thiện. Để mỗi ngày, chúng tôi cùng nuôi dưỡng đam mê, chia sẻ những giá trị bền vững, khích lệ sự đột phá để biến sức sáng tạo thành giá trị tốt đẹp cho mọi người. Và đến với 4Cdecor, những mong muốn luôn được lắng nghe, những cơ hội luôn được rộng mở và những tài năng luôn được chú trọng để tạo điều kiện phát triển.

02. Tiêu chí

Môi trường văn hóa của 4Cdecor được tạo dựng dựa trên 4 tiêu chí, cũng là nền tảng để xây dựng 4 giá trị cốt lõi của 4Cdecor trong mọi hoạt động:

  • Tôn trọng và khơi nguồn sự sáng tạo của mỗi cá nhân
  • Cùng thành công trong lĩnh vực đam mê chung
  • Cam kết nỗ lực để đem đến những sản phẩm đáng tự hào
  • Cùng nhau phấn đấu đổi mới để cùng vươn cao

Để mỗi ngày đi làm, hơn cả công việc đó là đam mê, thử thách mà bạn háo hức vượt qua, và hơn cả một công ty đó là ngôi nhà cho bạn điểm tựa để được sống thật với chính mình.